Privacy policy

Privacy policy
Privacybeleid - evenals informatie over eventuele toestemming door u

Als verantwoordelijke persoon in de zin van de voorschriften voor gegevensbescherming informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

I. Het begrip van persoonlijke gegevens en andere belangrijke begrippen

Persoonlijke gegevens, in eenvoudige bewoordingen, is alle informatie die betrekking heeft op u persoonlijk als de betrokkene. Bepalingen met betrekking tot wat de term "persoonsgegevens" betekent en wat andere, voor de volgende gegevensbeschermingsinformatie belangrijke termen betekenen, zie artikel 4 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

II. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon; Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

In vereenvoudigde zin is de verantwoordelijke persoon degene, die alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1. Verantwoordelijk

Alaabouch VOF 
De Nieuwe Erven 3
K-10357 
5431 NV
Cuijk-NLD

info@alaabouch.com

2. Functionaris voor Gegevensbescherming

Alaabouch VOF 
De Nieuwe Erven 3
K-10357 
5431 NV
Cuijk-NLD

info@alaabouch.com


III. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens; Juridische basis voor verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als onderdeel van ons werk voor de volgende doeleinden in overeenstemming met de gespecificeerde wettelijke basis.

1. Voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op een verzoek van u zijn gebaseerd, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1. 1 letter b) van de AVG.

2. Om ons legitieme belang te beschermen bij het reageren op verzoeken en het nemen van enige actie die u op basis van een verzoek kunt ondernemen, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die u hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a). AVG of op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

3. Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent, vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1, letter a) van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1, brief b) AVG.

4. Voor het uitvoeren van reclamemaatregelen worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of op basis van artikel 6, lid 1, onder f) ) AVG.

5. Om ons rechtmatig belang te beschermen bij het onderhouden van de goede werking van onze website, bij het verstrekken van gebruiksvriendelijke functies en bij de analyse van het gebruik van onze website, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG.

6. Om ons rechtmatig belang bij de handhaving van onze rechten en in de verdediging tegen ons te beschermen, vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Onze systemen worden ondersteund door state-of-the-art technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking, verlies of vernietiging.

Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens voor elk verwerkingsdoel, raadpleegt u de relevante verdere informatie in de context van dit privacybeleid.

IV. Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden; Categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Als dit nodig is om het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te bereiken, zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden voor zover wettelijk vereist. Gedetailleerde informatie over de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de individuele verwerkingsdoeleinden is te vinden in de relevante verdere informatie in de context van dit privacybeleid. In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

V. Omvang van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor elk verwerkingsdoel

Hieronder zullen we u uitvoerig informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verschillende verwerkingsdoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn voor de verwerking voor het respectieve verwerkingsdoel, tenzij we de gegevens mogen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid.

1. Gebruik van onze website voor informatieve doeleinden

Als u onze websites bezoekt zonder ons informatie te verstrekken, zullen wij alleen de persoonlijke gegevens van u verwerken die uw browser naar onze server verzendt. Dit zijn de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om stabiliteit en beveiliging te garanderen:

de pagina die u zoekt
Datum en tijdstip van het verzoek
overgedragen hoeveelheid gegevens
Bron of referentie van waar u naar de pagina bent gekomen
browsers die u gebruikt
besturingssysteem dat door u wordt gebruikt
Uw IP-adres
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG om ons legitieme belang bij het handhaven van de goede werking van onze website te waarborgen.

Uw persoonlijke gegevens worden na 6 maanden verwijderd, tenzij ze nog steeds nodig zijn voor de bewering van rechten of de handhaving van claims als gevolg van maatregelen tegen de goede werking van onze website. In dit geval vindt de verwijdering onmiddellijk plaats nadat de bijbehorende procedure is voltooid.

2. Verwerking van vragen

Als u contact met ons opneemt met een verzoek, zullen wij de persoonlijke gegevens en informatie / documenten die u verstrekt, verwerken. Ongeacht de manier waarop u ons uw vragen of opmerkingen indient, kunnen deze zijn:

Datum en tijd van contact
naamgegevens
contactgegevens
Gegevens over onderzoek / bezorgdheid
overgedragen informatie / documenten
De verwerking van uw persoonlijke gegevens en de verstrekte informatie / documenten zal gebaseerd zijn op uw toestemming krachtens artikel 6 (1) (a) van de AVG om uw verzoek te beantwoorden of op basis van uw verzoek of bezorgdheid van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of op basis van artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent of op basis van artikel 6, lid 1 letter f) van de AVG om ons legitieme belang te beschermen bij het beantwoorden van vragen / verzoeken en bij het uitvoeren van andere maatregelen in verband met het verwerken van verzoeken / zorgen.

Voor zover wij een contactformulier verstrekken en u contact met ons opneemt via dit contactformulier, stemt u in met de volgende inhoud door uw bericht te sturen, waarover u in het contactformulier wordt geïnformeerd:

"Ik stem in met de verwerking van mijn e-mailadres en andere persoonlijke informatie die door mij wordt verstrekt om te reageren op mijn communicatie. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken en zonder opgave van redenen van kracht zijn voor de toekomst. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast in het geval van intrekking. "

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. Hiertoe een bijbehorende boodschap aan de verantwoordelijke persoon, wiens contactgegevens u kunt overnemen uit de gegevens van de verantwoordelijke persoon. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft ongewijzigd in geval van intrekking.

Voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw aanvraag / uw verzoek, dragen wij uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van de wettelijke vereisten over aan derden. In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als uw verzoek / bezorgdheid wordt opgelost, tenzij we de gegevens kunnen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel binnen de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid.

3. Voldoen aan contracten

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of in verband met het aanmaken van een klantaccount, zullen wij de gegevens verwerken die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Dit zijn uw klantgegevens (bijvoorbeeld uw naam en adres) en de contractinformatie (zoals details van de producten in het contract, evenals betalings- en leveringsinformatie).

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u, delen wij uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van de wettelijke vereisten door aan derden. Deze overdracht wordt gedaan aan de serviceproviders die bij het contract zijn betrokken. Dit zijn de leveranciers van de verwerkingshulpmiddelen die we gebruiken. Dit zijn ook de bedrijven die zijn belast met het transport. Overigens zijn dit de betalingsdienstaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de betalingskwesties.

Als u de betalingsdienstaanbieder PayPal gebruikt voor de verwerking van betalingstransacties, wijzen wij er uitdrukkelijk op dat het PayPal-privacybeleid van toepassing is op alle PayPal-transacties: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen van 6 of 10 jaar, tenzij we de gegevens blijven verwerken voor een ander doel in het kader van wettelijke vereisten en in overeenstemming met de informatie in dit privacybeleid.

4. Adverteren via nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we het door u verstrekte e-mailadres - en als u andere persoonlijke gegevens verstrekt - ook gebruiken om u via e-mail informatie over onze aanbiedingen te sturen. Verplicht is de specificatie van uw e-mailadres. Als u vrijwillig verdere persoonlijke gegevens verstrekt, verwerken wij deze gegevens, indien nodig, om u persoonlijk in de nieuwsbrief te adresseren.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u toestemming met de volgende inhoud: "Ik ga ermee akkoord om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van interessante aanbiedingen en daarom instemmen met de verwerking van mijn e-mailadres en de andere persoonlijke informatie die ik heb verstrekt voor het doel het versturen van de nieuwsbrief. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken en zonder opgave van redenen van kracht zijn voor de toekomst. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast in het geval van intrekking.

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent: Na het inloggen ontvangt u eerst een e-mail met een bericht over de registratie voor de nieuwsbrief en een verzoek om bevestiging van de registratie. Uw bevestiging van registratie is vereist om de vereiste toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te documenteren en om registraties op externe e-mailadressen te kunnen herkennen. In verband met de abonnementen op de nieuwsbrief en de bevestigingen worden het IP-adres en de datum en tijd geregistreerd om de verlening van de toestemming te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1, letter a) van de AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en zonder opgave van redenen die van kracht zijn voor de toekomst. Hiertoe voldoet een bijbehorende boodschap aan de verantwoordelijke persoon, wiens contactgegevens u kunt overnemen uit de gegevens van de verantwoordelijke persoon. De wettigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft ongewijzigd in geval van intrekking.

Als u uw toestemming intrekt of u afmeldt voor onze nieuwsbrief, verwijdert u onmiddellijk uw e-mailadres en andere verzonden gegevens, tenzij we de gegevens mogen blijven gebruiken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid proces.

Onze nieuwsbrief wordt geproduceerd en gemaild door MailChimp, een nieuwsbriefmarketingplatform van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Het privacybeleid is te vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy

5. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar ons wordt verzonden. Het gebruik van cookies dient om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken en ons aanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker te maken.

Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie- of sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan, zelfs na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser, en laten ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) u herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website (zogenaamde permanente cookies).

Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn technisch nodig om u in staat om bepaalde functies te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld met betrekking tot de opslag van gegevens in verband met het gebruik van de wagen functie bij. De verwerking van uw persoonlijke gegevens tot nu toe op grond van artikel 6, par. 1 letter b) AVG uit te voeren precontractuele maatregelen die plaatsvinden om uw aanvraag zo betrokkene of op basis van artikel 6, par. 1 letter b) AVG voor de uitvoering van een overeenkomst, de partij je bent of op grond van artikel 6, par. 1, letter f) AVG naar onze legitieme belang bij het verstrekken gebruikersvriendelijk mogelijke functies te beschermen. Voor zover wij of onze partnerbedrijven cookies gebruiken voor het doel van het publiek meting of voor marketing doeleinden, kunt u dit eventueel doen gedetailleerde informatie in de juiste verdere verwijzingen in het kader van dit privacybeleid te verkrijgen.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Raadpleeg indien nodig de programmeerhulp voor de browser die u gebruikt om uit te zoeken hoe de overeenkomstige instelling kan worden gemaakt. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. We verwijzen bijvoorbeeld naar de informatie voor de volgende populaire browsers:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

6. Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1, letter f) van de AVG om ons legitieme belang bij de analyse van het gebruik van onze website te vrijwaren.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van onze website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij wijzen er in dit verband op dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp". Hierdoor wordt (zogenaamde. IP-masking) een anonieme verzameling van IP-adressen zorgt ervoor dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder verkort tot een verwijzing naar individuen uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons als website-exploitant andere website- en internetgerelateerde services te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Raadpleeg indien nodig de programmahulp voor de browser die u gebruikt om uit te zoeken hoe u de juiste instellingen kunt opgeven. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer. De huidige link is
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics in de toekomst worden verzameld door een opt-outcookie in te stellen. U stelt deze cookie in door op deze link te klikken. Let op: de opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en voor deze website. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Ga voor meer informatie over onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html en het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/?hl=nl.

Google is onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7. Presentie op sociale media

Wij onderhouden websites binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten en prospects en om te informeren over onze producten. Deze zijn gekoppeld aan onze website en toegankelijk voor alle bezoekers. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de bepalingen en voorwaarden en de privacyverklaringen van de respectieve netwerken en platforms van toepassing. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze kant is gebaseerd op het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.

Wij wijzen erop dat deze gegevens van bezoekers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's die het moeilijker maken om de rechten van de betrokken partij te handhaven. Amerikaanse netwerken en platforms die zijn gecertificeerd op grond van het privacy-shield verbinden zich ertoe het EU-privacybeleid na te leven.

Hieronder vindt u een overzicht van de websites die wij beheren en de bijbehorende contactpunten met betrekking tot het privacybeleid van de respectieve netwerken en platforms.

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Privacy policy: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland, Privacy policy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom, Privacy policy: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

8. Integratie van inhoud en diensten van derden

Binnen ons online aanbod gebruiken we inhouds- en serviceaanbiedingen van externe leveranciers. Bij de integratie van deze inhoud kan het voorkomen dat de respectieve platforms zogenaamde cookies met informatie opslaan. We gebruiken de inhoud op basis van artikel 6 par. 1 lit. f) AVG, om u een spannend en informatief online aanbod aan te bieden.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Privacy policy: https://vimeo.com/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin, Privacy policy: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/

Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Privacy policy: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Privacy policy: https://squarelovin.com/business/home/privacy

9. Handhaving van onze rechten en verdediging tegen claims van ons

Indien nodig verwerken we uw persoonlijke gegevens om onze legitieme belangen in de handhaving van onze rechten te beschermen en ons tegen ons te beschermen.

In dit geval vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Voor zover dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in het kader van de wettelijke vereisten. Deze overdracht wordt gedaan aan de betrokken incassobedrijfsleveranciers of onze advocaten.

In het geval dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

Uw persoonlijke gegevens worden na voltooiing van de procedure verwijderd, maar op zijn vroegst na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen van 6 of 10 jaar, tenzij we de gegevens mogen gebruiken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met wettelijke vereisten en in overeenstemming met de informatie in dit privacybeleid blijven verwerken.

VI. Duur waarvoor uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of criteria voor het bepalen van deze duur

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn voor verwerking voor het respectieve verwerkingsdoel, tenzij we de gegevens mogen blijven verwerken voor een ander verwerkingsdoel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en volgens de informatie in dit privacybeleid. Voor informatie over de tijdsduur dat uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die duur, raadpleegt u de informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor elk verwerkingsdoel in deze privacyverklaring.

VII. Uw rechten

1. Overzicht

Om een ​​eerlijke en transparante verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn de volgende rechten voor u beschikbaar als getroffen personen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming

het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG,
het recht op correctie krachtens artikel 16 van de AVG,
het recht op annulering op grond van artikel 17 van de AVG,
het recht op beperking van verwerking op grond van artikel 18 van de AVG,
het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de AVG,
het recht om op elk moment toestemming te verlenen op grond van artikel 7 lid 3 AVG,
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking volgens artikel 21 van de AVG, waarover we u hieronder afzonderlijk zullen informeren,
en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG, waarover we u hieronder afzonderlijk zullen informeren.
2. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan ​​als verwerking nodig is om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereist, prevaleren, met name indien: de betrokken persoon is een kind, artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

U, de betrokkene, hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit hun specifieke situatie op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan hun belangen, rechten en vrijheden als de betrokkene, of de verwerking voor bewering, oefening is of verdediging van juridische claims.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, hebt u als de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u, als de betrokkene, bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

3. Uw recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Als getroffen persoon heeft u, onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk is, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens u betreft in strijd is met de eisen van de AVG.

VIII. Informatie over de basis voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens

Voor zover u een contract met ons wenst af te sluiten of om ons te contacteren met een verzoek, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens vereist om een ​​contract af te sluiten of om uw verzoek te verwerken. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens zou echter tot gevolg hebben dat wij geen contract met u aangaan of uw verzoek verwerken.